PVI thông báo về việc mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

PVI
11:10' SA - Thứ tư, 12/04/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của PVI, cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Năm ngày 27 tháng 04 năm 2017.
Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 20/03/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Các nội dung chi tiết như sau:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVI

2. Giấy xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVI

3. Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PVI

4. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

4.1. Mẫu đơn ứng cử

4.2. Mẫu đơn đề cử

4.3. Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông

4.4. Mẫu sơ yếu lý lịch

5. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát

5.1. Mẫu đơn ứng cử

5.2. Mẫu đơn đề cử

5.3. Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông

5.4. Mẫu sơ yếu lý lịch

6. Dự kiến nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ 2017

6.1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017

6.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và tổng kết giai đoạn 2012-2016; Phương hướng hoạt động của HĐQT giai đoạn tiếp theo

6.3. Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

6.4. Nội dung 4: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

6.5. Nội dung 5: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS

6.6. Nội dung 6: Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát

6.7. Nội dung 7: Tờ trình về chủ trương nới room - nâng tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ tại PVI của cổ đông nước ngoài lên đến 100%

6.8. Nội dung 8: Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2018

6.9. Nội dung 9: Báo cáo đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2018

6.9.1. Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2018

6.9.2. Hồ sơ các ứng cử viên thay thế BKS nhiệm kỳ 2015-2018

Hồ sơ ứng cử viên tham gia BKS của HDI Global SE

6.10. Nội dung 10: Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

6.11. Nội dung 11: Báo cáo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

6.11.1. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

6.11.2. Hồ sơ các ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Hồ sơ ứng cử viên tham gia HĐQT của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hồ sơ ứng cử viên tham gia HĐQT của HDI Global SE

Hồ sơ ứng cử viên tham gia HĐQT của Funderburk Lighthouse Limited

Hồ sơ ứng cử viên tham gia HĐQT của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

7. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2017

8. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2018

9. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ 2017

10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,