Quy chế nội bộ về quản trị của PVI

10/07/2019 03:09' CH
Quy chế nội bộ về quản trị của PVI

PVI Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

28/07/2017 06:05' CH
PVI trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

HĐQT PVI họp định kỳ lần thứ hai năm 2017

28/06/2017 03:52' CH
Ngày 27/06/2017, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ lần thứ hai năm 2017. Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý I và 5 tháng đầu năm 2017, đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoạch kinh doanh.

Hội đồng quản trị PVI họp định kỳ lần thứ nhất năm 2017 và thông qua các chủ trương quan trọng

27/03/2017 02:51' CH
Ngày 24/03/2017, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất năm 2017 với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan. Cuộc họp đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và thông qua việc chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PVI năm 2017.

Hội đồng Quản trị PVI họp định kỳ lần thứ tư năm 2016

06/12/2016 05:09' CH
Ngày 02/12/2016, tại Tòa nhà PVI, Hội đồng quản trị PVI đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ tư năm 2016 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan.

Điều lệ Công ty Cổ phần PVI

22/04/2016 10:47' SA
Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần PVI

Hội đồng Quản trị PVI họp định kỳ lần thứ nhất năm 2016

16/03/2016 06:02' CH
Sáng ngày 16/3/2016, tại Tòa nhà PVI, Hội đồng quản trị PVI đã tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ I năm 2016 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan. Nội dung cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, và kế hoạch kinh doanh năm 2016, đồng thời thảo luận các nội dung có liên quan để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVI dư kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVI HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ TƯ NĂM 2015

08/12/2015 03:32' CH
Ngày 08/12/2015, tại trụ sở chính Tòa nhà PVI, Hội đồng quản trị PVI đã họp định kỳ lần thứ tư trong năm 2015 và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của PVI 9 tháng đầu năm 2015, các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch 2015 và định hướng kế hoạch kinh doanh 2016.

PVI - Thay đổi Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bảo hiểm PVI

14/11/2014 12:07' CH
Ngày 13/11/2014, Công ty Cổ phần PVI đã tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức cán bộ. Tại Hội nghị, PVI đã công bố các quyết định về thay đổi Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bảo hiểm PVI và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của PVI.
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,